top of page

วิธีนับวันเช่า

เรานับจำนวนวันเช่าเฉพาะช่วงเวลาเดินทางเท่านั้น วันรับชุดฟรี! วันคืนชุดฟรี! ร้านเราใจดีป่ะล่ะ (ขั้นต่ำเช่า 7 วัน)

คำนวณวันเช่า.jpg

วันเช่า คือ เส้นสีแดง (วันเดินทางออกจากบ้าน - วันบินกลับถึงไทย)

ตัวอย่าง 1 ลูกค้าอยู่กทม. :

ลูกค้าออกจากบ้านที่กรุงเทพมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิวันที่ 1 ธ.ค. เวลา 4 ทุ่ม (วันเดินทาง) เพื่อขึ้นเครื่องไฟลท์วันที่ 2 ธ.ค. เวลาตี 2 (วันบินไป) และเดินทางกลับถึงไทยวันที่ 7 ธ.ค. เวลา 3 ทุ่ม (วันบินกลับถึงไทย)

  • วันเช่าคือ 1-7 ธ.ค. รวม 7 วัน

  • วันรับชุดที่หน้าร้านคือ 30 พ.ย.

  • วันคืนชุดที่หน้าร้านคือ 8 ธ.ค.

ตัวอย่าง 2 ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด :

ลูกค้าออกจากบ้านที่เชียงใหม่วันที่ 30 พ.ย. (วันเดินทาง) มานอนค้างโรงแรมในกรุงเทพก่อนบิน 1 คืน ออกจากโรงแรมมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิวันที่ 1 ธ.ค. เวลา 4 ทุ่ม เพื่อขึ้นเครื่องไฟลท์หน้าตั๋ววันที่ 2 ธ.ค. เวลาตี 2 (วันบินไป) และเดินทางกลับถึงไทยวันที่ 7 ธ.ค. เวลา 3 ทุ่ม (วันบินกลับถึงไทย)

  • วันเช่าคือ 30 พ.ย.-7 ธ.ค. รวม 8 วัน

  • วันรับพัสดุคือ 27-28 พ.ย.

  • วันคืนพัสดุคือ 8 ธ.ค. (ร้านดูวันที่ประทับบนกล่อง)

bottom of page