รวมคำศัพท์ต้องรู้ในสนามบิน

July 8, 2017

ไปสนามบินทีไรหลงทางทุกที เสียเวลา ดีไม่ดีตกเครื่องเอาก็เป็นได้ สารพัดคำศัพท์ในสนามบิน เป็นภาษาอังกฤษหมดคะ ก็เป็นภาษาสากลใช้กันทุกสนามบินทั่วโลก จะไม่รู้เลยคงไม่ดีแน่ แบบนี้แล้วเซฟเก็บหน้านี้ไว้เลย รับรองไม่งง ไม่หลง ชัวร์จ๊า

 

 

Airport = สนามบิน

Airline = สายการบิน

Terminal = อาคารผู้โดยสาร

Arrivals = เที่ยวบินขาเข้า

Departures = เที่ยวบินขาออก

Domestic flight = เที่ยวบินภายในประเทศ

International flight = เที่ยวบินต่างประเทศ

Tourist = นักท่องเที่ยว

Passport = หนังสือเดินทาง

Visa = วีซ่า

 

Air Ticket = ตั๋วเครื่องบิน

One Way = ตั๋วเที่ยวเดียว

Round Trip = ตั๋วไปกลับ

Departing = วันเดินทางไป

Returning = วันเดินทางกลับ

Origin = เมืองต้นทาง

Destination = เมืองปลายทาง

Direct Flight = เที่ยวบินตรง

 

Luggage Cart = รถเข็นกระเป๋า

X-ray Machine = เครื่องเอ็กซเรย์

Metal Detector = เครื่องตรวจจับโลหะ

 

Check-in Counter = เคาร์เตอร์เช็คอิน

Boarding Pass = บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน

Window Seat = ที่นั่งริมหน้าต่าง

Aisle Seat = ที่นั่งริมทางเดิน

Luggage = กระเป๋าเดินทาง

Carry-on Luggage / Hand Luggage = กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

Overweight = น้ำหนักเกิน

Excess baggage = กระเป๋าน้ำหนักเกิน

Excess baggage charge = ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน

Departure = เดินทางขาออก

Passport Control = จุดตรวจหนังสือเดินทาง

 

Departure Card = ใบตม.ขาออก

Vat Refund = คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว

Tax = ภาษี

Duty-free Shop = ร้านค้าปลอดภาษี

Currency Exchange = บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา

Cash Machine = ตู้กดเงินสด

First Aid = ศูนย์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Airport Shuttler = รถรับส่งระหว่างอาคารผู้โดยสารภายในสนามบิน

 

Information Screen = จอแสดงข้อมูลเที่ยวบิน

Flight Number = เที่ยวบิน

On Time = บินตรงเวลา

Cancelled = ยกเลิกเที่ยวบิน

Delayed = เที่ยวบินล่าช้า

Gate = ทางออกขึ้นเครื่อง

Cancelled : ยกเลิกไปแล้ว

Now boarding = ขึ้นเครื่องได้แล้ว

Last call / Final call = เรียกครั้งสุดท้าย

Gate closing = ประตูกำลังปิด

Gate closed = ประตูปิดไปแล้ว

Departed = ออกไปแล้ว

 

Departure Lounge = ห้องพักผู้โดยสารขาออก

Airline Lounge = ห้องรับรองสายการบิน

Information Center = ประชาสัมพันธ์

Ramp = บันไดเทียบประตูเครื่องบิน

Walkway = ทางเดิน Transfer = เปลี่ยนเครื่อง

Transfer Counter = เคาร์เตอร์สำหรับผู้โดยการเปลี่ยนเครื่อง

Lost and Found : บริการติดตามสัมภาระ จุดแจ้งกระเป๋าเดินทางหาย

Toilet = ห้องน้ำ

 

Runway ทางขึ้นลงเครื่องบิน/รันเวย์

Concourse = ชานชาลา

Control tower = หอควบคุม

Cabin = ห้องโดยสาร

 

Pilot = นักบิน

Co-pilot = ผู้ช่วยนักบิน

Flight attendant / Cabin crew / Cabin attendant = พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

Steward / Air host = พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (ชาย)

Stewardess / Air hostess = พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (หญิง)

Passengers = ผู้โดยสาร

Take off = เครื่องบินขึ้น

Landing = เครื่องบินลงจอด

First class = ที่นั่งชั้นหนึ่ง

Business class = ที่นั่งชั้นธุรกิจ

Economy class = ที่นั่งชั้นประหยัด

Row = แถวที่นั่ง

Seat = ที่นั่ง

Overhead compartment = ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ

Window Shade = ม่านบังแดด

Fasten Seat Belt = รัดเข็มขัดนิรภัย

Life Preserver = เสื้อชูชีพ

Emergency Exit = ทางออกฉุกเฉิน

Emergency landing : ลงจอดฉุกเฉิน

Lavatory = ห้องน้ำ

Occupied = ห้องน้ำมีคนอยู่

Vacant = ห้องน้ำว่าง

 

Immigration = ด่านตรวจคนเข้าเมือง

Arrival Card = ใบตม.ขาเข้าเมือง

Customs = ด่านศุลกากร

Customs Declaration = การสำแดงสิ่งของนำเข้า

Nothing to Declare = ไม่มีสิ่งของต้องสำแดง

Goods to Declare = มีสิ่งของต้องสำแดง

Baggage claim = รับกระเป๋า

Oversize baggage claim = ช่องรับสัมภาระเกินขนาด

Carousel = สายพานหรือรางเลื่อนรับกระเป๋า

Local Time = เวลาท้องถิ่น

Airport Hotel = โรงแรมในสนามบิน

Travel agency = บริษัทนำเที่ยว

Car Hire = บริการเช่ารถ

Parking Area = ลานจอดรถ

 

 

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • Facebook
  • Instagram
  • line
  • YouTube

© สงวนลิขสิทธิ์ ร้าน 24DEC เช่าเสื้อกันหนาว (ห้ามนำรูปและเนื้อหาไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต)